GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

ALAPINFORMÁCIÓK

A KMÉ-védjegy, a minőség garanciája. Értékteremtő, nemzeti minőségrendszer, amely a kiváló minőségű élelmiszereket megkülönbözteti a piaci kínálat egyéb termékeitől. 

A KMÉ magában foglalja az élelmiszer-biztonság, az élelmiszer-minőség és a csomagolás komplex vizsgálatát, ezért hiteles információt és valódi garanciát nyújt a vásárlóknak a hazai kereskedelemben elérhető, kiemelkedő minőségű, biztonságos termékekről. 

Mint tanúsító védjegyet, kizárólag az igazán kiváló termékek viselhetik. E megkülönböztető garanciából az élelmiszeripar szereplői is profitálhatnak.


A Védjegyjogosult, vagy más szavakkal a védjegy tulajdonosa az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. (ÉLBC Kft.).

Két kategóriája van: a KMÉ-védjegy és a KMÉ arany fokozat.


A KMÉ-védjegy pályázati lehetősége termékcsoportonként bővülve válik elérhetővé. Folyamatosan pályázható azokban a termékkörökben, amelyekre a Védjegyjogosult meghatározta a kiválóság kritériumait, az ún. Speciális tanúsítási követelményeket. A benyújtásnak tehát nincs határideje.

Az arany fokozat használatára csak azzal a termékkel lehet pályázni, amely a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) által koordinált Termékmustrán a legjobb termékek között szerepelt, és erről a Védjegyjogosult értesítette az érintett vállalkozást. A KMÉ arany fokozat igénylésének bemeneti feltétele tehát a Nébih Termékmustra, mint előszűrő sikeres teljesítése.


A Termékmustra egy, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) által koordinált komplex vizsgálatsorozat, az adott termékkörben megvásárolható termékek versenye. A Termékmustra eredményétől függően, kiváló szereplés esetén, a termék számára megnyílik a lehetőség az arany fokozat igénylésére.

A Termékmustrára bekerülni az ún. polcfelmérés révén (nagyobb gyártók, tömegtermékek), vagy jelentkezéssel (kisebb gyártók, lokálisan értékesített termékek) lehet, a Nébih hivatalos weboldalán keresztül. A jelentkezésre történő felhívást valamennyi Nébihnél nyilvántartásba vett üzem megkapja, így azok a kisebb, helyi gyártók is bekerülhetnek, akik egyébként csak lokálisan értékesítik termékeiket. Erre várhatóan fél évente kerül sor.

Azért, hogy a Nébih szakemberei megtalálják a hazai kínálat legjobbjait, egy komplex vizsgálati rendszerben hasonlítják össze a termékeket a Termékmustra során. A Nébih laboratóriumaiban megmérik a termékek biztonsági és minőségi paramétereit, valamint széles körű zsűri részvételével történő, „összekóstolás” történik. A kóstoláson – ami akár száz fős meghívott részvételével zajló rendezvényt is jelenthet – számos szakmai szervezet képviselői, dietetikusok, gasztronómiai szakértők, egyetemi kutatók, gyártók és forgalmazók is részt vesznek. Ezen felül pedig természetesen, fontos vásárlói szempontok is előtérbe kerülnek.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A KMÉ-védjegyhez valamennyi belföldi és EU tagországbeli élelmiszer-termelő, -előállító, -feldolgozó és -forgalmazó csatlakozhat, aki

 • a 178/2002/EK-rendelet 2. cikk szerinti élelmiszert állít elő és/vagy forgalmaz
 • és rendelkezik az Éltv. szerinti FELIR-azonosítóval a végzett tevékenységére vonatkozóan.

Pályázhat
–     mezőgazdasági termelő,

 • kistermelő,
 • élelmiszerelőállítást, -feldolgozást végző kis-, közepes- és nagyvállalkozás,
 • élelmiszer-kereskedelmi vállalkozás, saját márkás termékkel.

A pályázat benyújtásának részletei a Pályázóknak oldalon olvashatóak.


Kötelező feltételek: A KMÉ-védjegy elnyeréséhez a pályázónak azt kell igazolnia, hogy az általa előállított élelmiszer minőségben, de más paraméterekben is többet nyújt a kínálatban szereplő átlagos termékeknél. Ezért a felterjesztett termék mindenekelőtt meg kell, hogy feleljen a pályázati követelményeknek, valamint a termékleírásban szereplő kötelező előírásoknak. 

Választható elemek: A kötelező előírásokon túl a pályázónak további vállalásokat is kell tennie ahhoz, hogy terméke viselhesse a KMÉ-védjegyet. Szabadon választhat, hogy az alábbi három kategóriában milyen pluszt tud teljesíteni. Fontos, hogy témakörönként legalább egy-egy vállalásnak meg kell felelni. A konkrét vállalások az adott termékkategória kiírásában találhatók meg. 

 1. Termék: a pályázott élelmiszernek valamely tulajdonságával ki kell emelkednie a többi közül. 
 2. Technológia: a gyártónak a gyártás folyamatában, a technológiában vagy az önellenőrzésben is többet kell nyújtania, mint amit az általános jogszabályok megkövetelnek. 
 3. Fenntarthatóság: a védjegy harmadik lába a fenntarthatóság, ami igazodik a 21. század elvárásaihoz.

A KMÉ arany fokozat esetében további előfeltétel, hogy a termék az adott termékkategóriában megrendezett Nébih Termékmustra élmezőnyében, a legjobbak között végezzen.

Amennyiben a termék megfelel a pályázati követelményeknek, következhet a pályázat és az előírt dokumentáció benyújtása az e célra szolgáló elektronikus pályázati felületen

A pályázat benyújtásának részletei, az elektronikus felület felhasználói útmutatója, valamint a bírálati folyamat bemutatása megtalálhatók a Pályázóknak szóló oldalon.


A KMÉ-védjegy a külföldi előállítású termékek számára is nyitott, amennyiben a felelős vállalkozó rendelkezik FELIR-azonosítóval, és a 178/2002/EK-rendelet 2. cikk szerinti élelmiszert állít elő.


KMÉ-védjegyre olyan termékekkel lehet pályázni, amelyekre már megjelent a követelményeket tartalmazó leírás, az ún. speciális tanúsítási követelmények. A KMÉ már számos termékkategóriában pályázható, amelyről további információ a pályázható termékkörök speciális tanúsítási követelményei menüpontban olvasható. 

Az itt felsorolt termékcsoportokon kívül eső, újabb termékkategóriák megnyitására vonatkozó igényeket, illetve a kiválósági kritériumokra vonatkozó javaslatokat a vedjegy@elbc.hu és a +36 30/306 4238 elérhetőségeken fogadja a Védjegyiroda. 

Ezeket figyelembe véve folyamatosan bővülnek a pályázható termékkörök. A KMÉ kiterjesztési stratégiája itt érhető el.


A kiválósági kritériumok vagy más néven speciális tanúsítási követelmények (termékleírások) olyan előírások, amelyeket a KMÉ-védjegyet viselő termékeknek teljesíteniük kell. Az egyes termékkörökre kidolgozott speciális tanúsítási követelmények alapján tudja egyértelműen megfogalmazni az előállító, forgalmazó, hogy terméke mitől kiváló.

A kiválósági kritériumok lényegében egy kötelező és választható elemek kombinációjából álló listát alkotnak. Ez a lista minden pályázható termékkategóriára vonatkozóan elkészül. Egyértelműen tartalmazza, hogy az adott kategóriába tartozó termék esetében

 • milyen alapanyagok használhatók fel az előállítás során,
 • milyen minőségi tulajdonságokat és elvárásokat kell teljesíteni, valamint
 • milyen önellenőrzési folyamatokat, korszerűbb feldolgozási módszereket és fenntarthatósági követelményeket kell vállalni a termékelőállítás során. 

Ezek együttesen biztosítják ugyanis, hogy a KMÉ-védjegyet viselő élelmiszerek garantáltan kiemelkedjenek az átlagos minőségű árucikkek sorából.

A kiválósági kritériumok a Speciális tanúsítási követelmények menüponton belül érhetők el.

A KMÉ-védjegyhasználati jog termékre vonatkozik, de természetesen a terméken túl a pályázónak, illetve a terméket előállító létesítménynek is meg kell felelnie az előírt követelményeknek.


PÁLYÁZAT

A KMÉ-védjegy esetében nincs határidő a pályázat benyújtására. A pályázatokat a Védjegyiroda folyamatosan fogadja a pályázati felületen keresztül.

A KMÉ arany fokozata csak azt követően igényelhető, hogy az adott termékkörben sor került Termékmustrára, azon a termék kiváló helyezést ért el, és a márkatulajdonost a Védjegyjogosult értesítette erről a lehetőségről.


Segítség gyanánt rendelkezésére áll a Felhasználói kézikönyvünk és videónk.

Amennyiben további információra van szüksége a pályázat beadásához, kérjük, keresse a Védjegyirodát a vedjegy@elbc.hu és a +36 30/306 4238 elérhetőségeken!

Meghatalmazást a Nébih Ügyfélprofil Rendszerében (ÜPR) készíthet, melynek lépéseit tájékoztató anyagban foglaltuk össze.


Ebben az esetben lépjen kapcsolatba a Védjegyiroda munkatársaival, akik készségesen fogadják megkeresését a Kapcsolat menüpontban megtalálható elérhetőségek egyikén.

BÍRÁLAT

A pályázatok és termékminták vizsgálatát, a védjegy odaítélését egy szakmai grémium, a bírálóbizottság végzi. Ők értékelik ki, hogy a pályázó termékek, illetve azok gyártása megfelel-e az adott termékkörben támasztott követelményrendszernek, vagyis az adott termék méltó módon viselhetné-e a kiváló minőséget garantáló védjegyet.

A testület összesen kilenc főből, hat állandó és három meghívott tagból áll. Utóbbi három bizottsági tag mindig annak megfelelően vesz részt a bírálaton, hogy éppen melyik ágazat termékeit vizsgálják.

Állandó tagok:

 • Agrárminisztérium, Élelmiszerlánc-felügyeletért Felelős Államtitkárság (AM),
 • Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége (FÉSZ),
 • Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK),
 • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih, 2 delegált),
 • Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ).

Meghívott tagok:

 • a Magyar Élelmiszerkönyv (MÉ) kapcsolódó Szakbizottságának mindenkori elnöke,
 • az elbírálandó témakörtől függően, további két, az adott szakterületen jártas szakértő.

A bírálóbizottság havonta egyszer ülésezik. Az aktuális ülésnapról IDE kattintva lehet tájékozódni.


Az eddigi tapasztalataink szerint a pályázati és bírálati folyamat nagyságrendileg 3 hónapot vesz igénybe. Lépései pedig az alábbiak:

A pályázati dokumentáció ellenőrzése: A pályázat beadása után megkezdődik az ellenőrzési-tanúsítási folyamat. Ennek első lépéseként a Védjegyiroda ellenőrzi, hogy teljes-e a pályázat, szükség van-e hiánypótlásra vagy további információk benyújtására. 

Ha a beadott pályázat teljes: A KMÉ-védjegyre pályázó, feldolgozott termékek esetén a Védjegyiroda termékmintát is bekér a pályázótól, amely a pályázattal együtt a KMÉ bírálóbizottsága elé kerül. A testület szakmai szemmel értékeli a pályázatot és a termékmintát egyaránt, és ha azokat megfelelőnek tartja, javaslatot tesz a Védjegyjogosult számára a helyszíni tanúsító audit megtartására. 

Helyszíni tanúsító audit: 

Ha a bírálóbizottság javasolta a helyszíni ellenőrzést, a szakemberek a gyártás helyszínén tartott szemle során ellenőrzik, hogy a gyártás menete, körülményei megfelelnek-e a KMÉ-védjegy speciális követelményeinek. Az auditról jelentés (jegyzőkönyv) készül.

Feldolgozatlan termékek esetén a helyszíni auditra az állattartó telepen, a vágóhídon vagy a növénytermesztés helyszínén kerül sor.

Döntéshozatal: Az ellenőri jelentést a KMÉ bírálóbizottsága értékeli, és javaslatot tesz a tanúsítási döntésre. Amennyiben az audit során az ellenőrök mindent rendben találtak, vagy az ott feltárt eltéréseket kijavították, a Védjegyjogosult megadja a KMÉ védjegyhasználati jogát.

A pályázó a Védjegyjogosult döntése ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Védjegyjogosult nevére címzett, de a Védjegyirodához benyújtott fellebbezéssel élhet.

VÉDJEGYHASZNÁLAT

A védjegyszabályzat a Szabályzatok, letölthető dokumentumok menüpontban érhető el.

A KMÉ-védjegy igénylése (a pályázat benyújtása), valamint a védjegyhasználat az első évben ingyenes. 

A védjegyhasználati jog elnyerésének és használatának főbb költségeiről a Tanúsítási Szabályzatban tájékozódhatnak.


A KMÉ-védjegyek a védjegyhasználati szerződés megkötésétől számított 3 évig használhatók, a védjegyszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelően. A 3 év leteltével, megújító pályázat benyújtását követően van mód a védjegy további használatára.

KMÉ-védjegy esetében van lehetőség a védjegy „továbbvitelére”, amennyiben az „új” termék és a gyártóüzem is megfelel a követelményeknek.

Ezzel szemben a KMÉ arany fokozat esetében egy esetleges üzemváltással az előállító elveszíti a jogot az arany fokozatú védjegy használatára. Az arany fokozat viselésére ugyanis akkor jogosult egy termék, ha a Nébih Termékmustrán kiválóan szerepelt, azaz a Termékmustra idején, a piacon található többi terméknél jobbnak ítélték meg. Addig tehát, amíg nem kerül sor újabb Nébih Termékmustrára az érintett termékkörben, nem igazolt, hogy a termék az új gyártási körülmények között is megőrizte-e az előnyét.

A védjegyhasználati szerződésben rögzített használati időt követően megújítható a szerződés egy újabb pályázat benyújtásával.

Egy pályázat visszautasítása esetén a visszautasítás okainak javítását, elhárítását követően ismételten beadható a pályázat.

VÉDJEGYES TERMÉKEK

A KMÉ-védjegyes  termékek köre folyamatosan bővül, amiről a Védjegyes termékek oldalon tájékozódhatnak. 

A KMÉ kiterjesztési stratégiája itt érhető el.

A KMÉ-védjegyes termékek márkatulajdonosairól szintén a Védjegyes termékeket bemutató menüpontban tájékozódhatnak.

KOMMUNIKÁCIÓ

KMÉ-portál: A KMÉ hivatalos honlapja két részből áll. A vásárlói felület mellett helyet kapott a pályázók és a védjegyhasználók igényeire szabott vállalkozói felület

Közösségi média: A korszerű tájékoztatás jegyében a KMÉ megtalálható a Facebook, az Instagram és a YouTube platformjain.


A KMÉ-védjegyes termékek fotói folyamatosan frissülnek vásárlói oldalon található védjegyes termékkereső oldalán. Amennyiben a pályázati/igénylési folyamat pozitív eredménnyel zajlott le, de a csomagolásán egyelőre még nem láthatjuk a védjegyet, a keresőben a védjegyek logójával jelenítjük meg. Fontos viszont, hogy már ezek a termékek is tanúsítottan kiváló minőségűek!

 

Amikor a csomagolásváltás megtörtént, a már megújult külsővel, a saját stúdiónkban készült fotót is feltöltjük hozzá.

KAPCSOLAT

Kapcsolat menüpontban megtalálja a Védjegyiroda elérhetőségeit.

A KMÉ kommunikációjával kapcsolatos megkereséseket pedig a kommunikacio@kme.hu e-mail címre várják kollégáink.

.

Kapcsolat menüpontban megtalálja a Termékmustrával kapcsolatos elérhetőségeket.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A 2020 végén megjelent, közétkeztetési tárgyú közbeszerzésekről szóló rendelet szerint a közétkeztetést Magyarországon 2023-tól legalább 80%-ban a rövid ellátási láncban beszerezett termékekre, valamint helyi élelmiszerekre kell alapozni. E rendelet szerint a KMÉ is beletartozik a helyi termék fogalmába. 

A KMÉ-védjegyes termékek a KMÉ portál Védjegyes termékek menüpontjában találhatók meg.

szechenyiSticker

Adatkezelési tájékoztatónkban megismerheti, hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről. Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a jobb felhasználói élmény érdekében, melynek biztosításához kérjük, kattintson az „Elfogadom” gombra. Elfogadom További információk

Adatvédelmi irányelvek