GYIK

A KMÉ egy olyan értékteremtő minőségrendszer, amely a kiváló minőségű élelmiszereket megkülönbözteti a piaci kínálat egyéb termékeitől. A vásárlóknak hiteles információt és valódi garanciát nyújt a hazai, kiemelkedő minőségű, biztonságos termékekről, melyből az élelmiszeripar szereplői is profitálhatnak.

A KMÉ magában foglalja az élelmiszer-biztonság, az élelmiszer-minőség és a -csomagolás vizsgálatát egyaránt.


Két kategóriája van, a KMÉ- és KMÉ arany fokozatú védjegyek.


Két kategóriája van: a KMÉ- és a KMÉ arany fokozatú védjegy. A KMÉ-védjegy pályázati lehetősége termékcsoportonként bővülve válik elérhetővé. Folyamatosan pályázható azokban a termékkörökben, amelyekre a Védjegyjogosult meghatározta a kiválóság kritériumait, az ún. Speciális tanúsítási követelményeket. A benyújtásnak tehát nincsen határideje.

Az arany fokozat használatára csak azzal a termékkel lehet pályázni, amely a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) által koordinált Termékmustrán a legjobb termékek között szerepelt, és erről a Védjegyjogosult értesítette az érintett vállalkozást.


A Termékmustra egy, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) által koordinált komplex vizsgálatsorozat, az adott termékkörben megvásárolható termékek versenye. A Termékmustra eredményétől függően, kiváló szereplés esetén, a termék számára megnyílik a lehetőség az arany fokozat igénylésére.
A Termékmustrára bekerülni az ún. polcfelmérés révén (nagyobb gyártók, tömegtermékek), vagy jelentkezéssel (kisebb gyártók, lokálisan értékesített termékek) lehet, a Nébih hivatalos weboldalán keresztül. A jelentkezésre történő felhívást valamennyi Nébihnél nyilvántartásba vett üzem megkapja, így azok a kisebb, helyi gyártók is bekerülhetnek, akik egyébként csak lokálisan értékesítik termékeiket. Erre várhatóan fél évente kerül sor.

Azért, hogy a Nébih szakemberei megtalálják a hazai kínálat legjobbjait, egy komplex vizsgálati rendszerben hasonlítják össze a termékeket a Termékmustra során. A Nébih laboratóriumaiban megmérik a termékek biztonsági és minőségi paramétereit, valamint széles körű zsűri részvételével történő, „összekóstolás” történik. A kóstoláson – ami akár száz fős meghívott részvételével zajló rendezvényt is jelenthet – számos szakmai szervezet képviselői, dietetikusok, gasztronómiai szakértők, egyetemi kutatók, gyártók és forgalmazók is részt vesznek. Ezen felül pedig természetesen, fontos vásárlói szempontok is előtérbe kerülnek.


A védjegyes termékek köre folyamatosan bővül. A védjegyet elnyert termékek köréről a Védjegyes termékek oldalon tájékozódhatnak.


A KMÉ-védjegyes termékekkel büszkélkedő márkatulajdonosokról szintén a védjegyes termékeket bemutató menüpontunkban  tájékozódhatnak.


A KMÉ-weblapnak két része van. Ez a pályázók igényeire szabott felület. A vásárlói felületet IDE kattintva érheti el. Emellett a KMÉ-védjegy megtalálható a Facebook-, az Instagram– és a YouTube felületeken egyaránt.


A Védjegyjogosult, vagy más szavakkal a védjegy tulajdonosa az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. (ÉLBC Kft.).


A pályázatok és termékminták vizsgálatát, a védjegy odaítélését egy szakmai grémium, a bírálóbizottság végzi. Ők értékelik ki, hogy a pályázó termékek, illetve azok gyártása megfelel-e az adott termékkörben támasztott követelményrendszernek, vagyis az adott termék méltó módon viselhetné-e a kiváló minőséget garantáló védjegyet.
A testület összesen kilenc főből, hat állandó és három meghívott tagból áll. Utóbbi három bizottsági tag mindig annak megfelelően vesz részt a bírálaton, hogy éppen melyik ágazat termékeit vizsgálják.

Állandó tagok:

– Agrárminisztérium, Élelmiszerlánc-felügyeletért Felelős Államtitkárság (AM),
– Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége (FÉSZ),
– Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK),
– Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih, 2 delegált),
– Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ).

Meghívott tagok:

– a Magyar Élelmiszerkönyv (MÉ) kapcsolódó Szakbizottságának mindenkori elnöke,
– az elbírálandó témakörtől függően további két, az adott szakterületben jártas szakértő.

A bírálóbizottság havonta egyszer ülésezik. Az aktuális ülésnapról IDE kattintva lehet tájékozódni.


Igen, a Kiváló Magyar Élelmiszer tanúsító védjegy már megszűnt. Helyét megújult formában a Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegy vette át.


A KMÉ-védjegyhez valamennyi belföldi és EU tagországbeli élelmiszer-termelő, -előállító, -feldolgozó és -forgalmazó csatlakozhat, aki
– a 178/2002/EK-rendelet 2. cikk szerinti élelmiszert állít elő és/vagy forgalmaz, és rendelkezik
– az Éltv. szerinti FELIR-azonosítóval, a végzett tevékenységére vonatkozóan.

Pályázhat
– mezőgazdasági termelő,
– kistermelő,
– élelmiszerelőállítást, -feldolgozást végző kis-, közepes- és nagyvállalkozás,
– élelmiszer-kereskedelmi vállalkozás, saját márkás termékkel.

A pályázat benyújtásának részletei a Pályázóknak oldalon olvashatóak.


Mindenekelőtt a felterjesztett terméknek meg kell felelnie a pályázati követelményeknek, a termékleírásban szereplő kötelező előírásoknak, és emellett további fenntarthatósági, és egyéb, a termék minőségét, vagy élelmiszerbiztonságát meghatározó plusz vállalásokat is tennie kell (azaz teljesítenie kell a termékleírásban szereplő választható elem pontok közül is kategóriánként legalább egyet). Arany fokozat esetén emellett a Termékmustra élmezőnyében, a legjobbak között kell végeznie.

Amennyiben a termék megfelel a pályázati követelményeknek, akkor a szabályzatokban előírt dokumentációkat kell benyújtani a kme.hu-ról elérhető, elektronikus felületen keresztül, ezek a következők: kitölthető pályázati lap, speciális tanúsítási követelmények kérdőív, valamint egyéb, a termék kiválóságát, termékleírásnak való megfelelőségét igazoló dokumentumok (pl. laborvizsgálati jegyzőkönyvek, tanúsítványok, igazolások, stb.). KMÉ-védjegy pályázata esetén termékmintát is be kell küldeni a Védjegyirodához. Amennyiben minden rendben van, egy helyszíni audit következik, majd valamennyi információ birtokában a bírálóbizottság javaslatot tesz arról, hogy a pályázó megkaphatja-e a jogot a védjegyhasználatra.

A pályázat benyújtásának részletei, az eljárás és az elektronikus felület elérhetősége és felhasználói útmutatója a Pályázóknak oldalon olvashatóak.


A rendszer külföldi előállítású termékek számára is nyitott, amennyiben a felelős vállalkozó rendelkezik FELIR-azonosítóval, és a 178/2002/EK-rendelet 2. cikk szerinti élelmiszert állít elő.


KMÉ-védjegyre már számos termékkategóriában lehet pályázni, amelyről további információt a pályázható termékkörök speciális tanúsítási követelményei menüpontban szerezhet. A felsorolt termékcsoportokon kívül eső termékek esetében a Védjegyiroda a megadott elérhetőségén fogadja a jelzéseket, igényeket, melyeket figyelembe véve folytatjuk az újabb termékkörök megnyitását a KMÉ-re.

A KMÉ-védjegy esetében nincs határidő a pályázat benyújtására, azokat a pályázati felületen keresztül a Védjegyiroda folyamatosan fogadja.

A KMÉ arany fokozatú védjegy csak azt követően igényelhető, hogy az adott termékkörben sor került Termékmustrára, azon a termék kiváló helyezést ért el, és a márkatulajdonost a Védjegyjogosult értesítette erről a lehetőségről.


A KMÉ-védjegyhasználati jog termékre vonatkozik, de természetesen a terméken túl a pályázónak, illetve a terméket előállító létesítménynek is meg kell felelnie az előírt követelményeknek.


A védjegyszabályzat a Szabályzatok, letölthető dokumentumok menüpontban érhető el.


Kiválósági kritériumok azok az előírások, amelyeket a KMÉ-védjegyeket viselő termékek teljesítenek.

Ezek az ún. speciális tanúsítási követelmények, vagy más néven termékleírások, amelyeket az egyes termékkörökre dolgoztunk ki. Azt a célt szolgálják, hogy minden pályázott termék előállítója, forgalmazója nyilatkozni tudjon arról, hogy terméke mitől kiválóbb, mint a piacon lévő többi társa.

Egy kötelező, illetve választható elemek kombinációjából álló listáról van szó, amelyben a kiváló alapanyagok felhasználásán, a termék minőségi tulajdonságain, a termékelőállítás ellenőrzöttebb folyamatán, vagy korszerűbb feldolgozási módszereken és a fenntarthatóságon van a hangsúly. Ezekből tevődik össze a védjegyet elnyert termékek márkatulajdonosainak vállalása, amely biztosítja, hogy ezek az élelmiszerek kiemelkedjenek az átlagos minőségű árucikkek sorából.

A kiválósági kritériumok a Szabályzatok, letölthető dokumentumok oldalon érhetők el.


A pályázathoz kapcsolódik a helyszíni audit díja, amely belföldön, kiszállásonként egyszeri, 80.000 Ft + áfa költséget jelent.
A védjegyhasználat az első évben ingyenes.
A védjegyhasználat díja a második évtől termékenként, évente az alábbiak szerint alakul:
– KMÉ: 120.000 Ft + áfa
– KMÉ arany fokozat: 180.000 Ft + áfa.
A díj tehát termékre vonatkozik, ami azt jelenti, hogy ugyanazon termék különböző kiszerelései esetében egy védjegyhasználati díjat kell fizetni.

A védjegyhasználónak érdemes számolnia még a gyakorított önellenőrzések és laborvizsgálatok plusz költségeivel is, valamint, ha a tervezett és eseti utóellenőrzések során megállapításra kerül, hogy a védjegyet elnyert termék nem felel meg a védjegyhasználati előírásoknak, akkor az utóellenőrzés díja a használót terheli (80.000 Ft + áfa). Egyéb esetben az utóellenőrzés költségeit a védjegyhasználati díj tartalmazza.


A pályázat beadása után megkezdődik az ellenőrzési-tanúsítási folyamat. Ennek első lépése, hogy a Védjegyiroda megnézi, hogy teljes-e a pályázat, van-e szükség hiánypótlásra, vagy további információk benyújtására. Amikor a beadott pályázat teljes, a KMÉ-védjegyre történő pályázás esetén a Védjegyiroda még termékmintát is bekér, ami a pályázattal együtt a KMÉ bírálóbizottsága elé kerül. A testület szakmai szemmel értékeli a pályázatot és a termékmintát is, és javaslatot tesz a Védjegyjogosult számára abban a kérdésben, hogy kerüljön-e sor helyszíni tanúsító auditra. Ez egy olyan szemle, amely során a gyártás helyszínén is ellenőrizzük, hogy minden megfelel-e a KMÉ előírásainak.

Az ellenőri jelentést a KMÉ bírálóbizottsága értékeli, és javaslatot tesz a tanúsítási döntésre. Amennyiben az audit során az ellenőrök mindent rendben találtak, vagy az ott feltárt eltéréseket kijavították, a Védjegyjogosult megadja a KMÉ védjegyhasználati jogát.

Az eddigi tapasztalataink szerint ez a folyamat nagyságrendileg 3 hónapot vesz igénybe.


A KMÉ-védjegyek a védjegyhasználati szerződés megkötésétől számított 3 évig használhatók, a védjegyszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelően. A 3 év leteltével, megújító pályázat benyújtását követően van mód a védjegy további használatára.


A védjegyhasználati szerződésben rögzített használati időt követően megújítható a szerződés egy újabb pályázat benyújtásával.

Egy pályázat visszautasítása esetén a visszautasítás okainak javítását, elhárítását követően ismételten beadható a pályázat.


A pályázó a Védjegyjogosult döntése ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Védjegyjogosult nevére címzett, de a Védjegyirodához benyújtott fellebbezéssel élhet.


KMÉ-védjegy esetében van lehetőség a védjegy „továbbvitelére”, amennyiben az „új” termék és a gyártóüzem is megfelel a követelményeknek.

Az arany fokozat esetében egy esetleges üzemváltással az előállító elveszíti a jogot az arany fokozatú védjegy használatára. Az arany fokozat viselésére ugyanis akkor jogosult egy termék, ha a Nébih által koordinált Termékmustrán kiválóan szerepelt, azaz a Termékmustra idején, a piacon található többi terméknél jobbnak ítélték meg. Így, amíg nem kerül sor újabb Termékmustrára abban a termékkörben, addig nem tudja igazolni előnyét.


A KMÉ-védjegyes termékek fotói folyamatosan frissülnek vásárlói oldalon található védjegyes termékkereső oldalán. Amennyiben a pályázati/igénylési folyamat pozitív eredménnyel zajlott le, de a csomagolásán egyelőre még nem láthatjuk a védjegyet, a keresőben a védjegyek logójával jelenítjük meg. Fontos viszont, hogy már ezek a termékek is tanúsítottan kiváló minőségűek!

Amikor a csomagolásváltás megtörtént, a már megújult külsővel, a saját stúdiónkban készült fotót is feltöltjük hozzá.


A Kapcsolat menüpontban megtalálja a Védjegyiroda elérhetőségeit.

A KMÉ kommunikációjával kapcsolatos megkereséseket pedig a kommunikacio@kme.hu e-mail címre várják kollégáink.


Ebben az esetben lépjen kapcsolatba a Védjegyiroda munkatársaival, akik készségesen fogadják megkeresését a Kapcsolat menüpontban megtalálható elérhetőségek egyikén.


A Kapcsolat menüpontban megtalálja a Termékmustrával kapcsolatos elérhetőségeket.


szechenyiSticker

Adatkezelési tájékoztatónkban megismerheti, hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről. Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a jobb felhasználói élmény érdekében, melynek biztosításához kérjük, kattintson az „Elfogadom” gombra. Elfogadom További információk

Adatvédelmi irányelvek