KMÉ

Általános kérdések

A KMÉ egy olyan értékteremtő minőségrendszer, amely a kiváló minőségű élelmiszereket megkülönbözteti a piaci kínálat egyéb termékeitől. Egy olyan védjegyrendszer, amely a vásárlóknak is hiteles információt és valódi garanciát nyújt a hazai, kiemelkedő minőségű, biztonságos termékekről, és amelyből az élelmiszeripar szereplői is profitálhatnak.

A KMÉ-védjegyrendszer egy komplex rendszer. Magában foglalja az élelmiszerbiztonság, az élelmiszerminőség és a csomagolás vizsgálatát.

A KMÉ-védjegyrendszernek két kategóriája van, az alapfokozat és az arany fokozat.

A KMÉ-védjegyrendszer kétszintű: alap- és arany fokozata van. Az egyik legfőbb különbség, hogy az arany fokozatú védjegy használatára csak azzal a termékkel lehet pályázni, amely a Nébih által koordinált Termékmustrán a legjobb termékek között szerepelt. Az arany fokozatú védjegy a kiváló minőségű termékek közül is a prémium kategóriát képviseli.

Az alapfokozatú védjegy pályázati lehetősége termékcsoportonként bővülve válik elérhetővé, elsőként 2020 januárjától a tej és tejtermékek esetében. 2021 év elejétől a friss húsok és feldolgozott hústermékek márkatulajdonosai számára is elérhetővé válnak a védjegyek.

A Termékmustra, egy a Nébih által koordinált komplex vizsgálatsorozat, az adott termékkörben megvásárolható termékek versenye. A Termékmustra eredményétől függően, kiváló szereplés esetén, a termék számára megnyílik a lehetőség az arany fokozatú védjegy igénylésére.

A Termékmustrára bekerülni az ún. polcfelmérés révén (nagyobb gyártók, tömegtermékek), vagy jelentkezéssel (kisebb gyártók, lokálisan értékesített termékek) lehet, a Nébih hivatalos weboldalán keresztül.

Azért, hogy a Nébih szakemberei megtalálják a hazai kínálat legjobbjait, egy komplex vizsgálati rendszerben hasonlítják össze a termékeket a Termékmustra során. A Nébih laboratóriumaiban megmérik a termékek biztonsági és minőségi paramétereit, valamint széles körű zsűri részvételével történő, „összekóstolás” történik. A kóstoláson – ami akár százfős meghívott részvételével zajló rendezvényt is jelenthet – számos szakmai szervezet képviselői, dietetikusok, gasztronómiai szakértők, egyetemi kutatók, gyártók és forgalmazók is részt vesznek. Ezenfelül pedig, természetesen fontos vásárlói szempontok is előtérbe kerülnek.

Termékmustrákra várhatóan félévente kerül sor.

A KMÉ alapfokozatú védjeggyel elismert élelmiszereket az életfát jelképező népi motívumokkal illusztrált, zöld alapon ezüstszínű emblémáról ismerhetik fel a vásárlók.

A KMÉ arany fokozatot kiérdemlő élelmiszerek, a csodaszarvast jelképező népi motívumokkal illusztrált, bordó alapon aranyszínekben játszó emblémát viselnek.

A minőség szubjektív kérdés, azonban úgy gondoljuk, hogy e téren is utat lehet mutatni a vásárlóknak. A KMÉ-védjegyek hatékonyan segíthetik a magyar vásárlók tájékoztatását: garantálják a magasabb minőséget, egyúttal hozzájárulnak az általános élelmiszer-fogyasztási kultúra fejlődéséhez.

Az első, arany fokozatú védjegyet viselő tejfölök már megtalálhatók a boltok polcain. A védjegyes termékek köre folyamatosan bővül, az elmúlt időszakban sok pályázat érkezett a Védjegyirodára. Hamarosan tehát más tejtermékeken is találkozhatunk az alap- és az arany fokozatot fémjelző zöld vagy bordó emblémával. 2021-től pedig már hústermékeken is megjelenhetnek majd a KMÉ-védjegyek.

A védjegyet elnyert termékek köréről weboldalunkon itt tájékozódhatnak.

A Védjegyjogosult az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. (ÉLBC Kft.).

A pályázatok elbírálását az élelmiszeripar jeles képviselőiből, szakértőkből álló bírálóbizottság végzi, állandó és meghívott tagok részvételével. A meghívott tagok a bírálandó termékkörtől függően az élelmiszeripar szakterületeiként változnak.

Igen, a Kiváló Magyar Élelmiszer tanúsító védjegy már megszűnt. Helyét megújult formában a Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegyrendszer vette át.

Szakmai kérdések

A KMÉ-védjegyrendszerhez valamennyi belföldi és EU tagországbeli élelmiszertermelő, -előállító, -feldolgozó és -forgalmazó csatlakozhat, aki

  • a 178/2002/EK-rendelet 2. cikk szerinti élelmiszert állít elő és/vagy forgalmaz, és rendelkezik
  • az Éltv. szerinti FELIR –azonosítóval, a végzett tevékenységére vonatkozóan.

Pályázhat

  • mezőgazdasági termelő,
  • kistermelő,
  • élelmiszerelőállítást, -feldolgozást végző kis-, közepes- és nagyvállalkozás,
  • élelmiszerkereskedelmi vállalkozás, saját márkás termékkel.

A pályázat benyújtásának részletei, az eljárás és csatolandó dokumentumok az Alapfokozat – A pályázat menete, Arany fokozat – Az igénylés menete menüpontokban olvashatóak.

Mindenekelőtt a felterjesztett terméknek meg kell felelnie a pályázati követelményeknek, a pályázónak többek között meg kell határoznia, mitől kiválóbb a terméke, mint a piacon található többi termék, vagy arany fokozat esetén a Termékmustra mezőnyében, a legjobbak között kell végeznie.

Amennyiben a termék megfelel a pályázati követelményeknek, akkor a szabályzatokban előírt dokumentációkat kell benyújtani, a kme.hu-ról letölthető pályázati lapot, a pályázati lap mellékletét és a speciális tanúsítási követelmények formanyomtatványt. Alapfokozat esetén termékmintát is be kell küldeni. Amennyiben minden rendben van, egy helyszíni audit következik, majd valamennyi információ birtokában a bírálóbizottság javaslatot tesz arról, hogy a pályázó jogosult-e a védjegyhasználatra.

A pályázat benyújtásának részletei, az eljárás és csatolandó dokumentumok az Alapfokozat – A pályázat menete, Arany fokozat – Az igénylés menete menüpontokban olvashatóak.

A rendszer külföldi előállítású termékek számára is nyitott, amennyiben a felelős vállalkozó rendelkezik FELIR-azonosítóval, és a 178/2002/EK-rendelet 2. cikk szerinti élelmiszert állít elő.

KMÉ alapfokozatú védjegyre 2020 januárjától nyolc termékkategóriában lehet pályázni (fogyasztói tej, joghurt, kefir, tejföl, túró, vaj, tejszín és trappista sajt). A nyolc termékcsoporton kívül eső termékek esetében a Védjegyiroda (vedjegy@elbc.hu e-mail címen) várja a jelzéseket, igényeket, melyeket figyelembe véve folytatjuk az újabb termékkörök megnyitását a KMÉ alapfokozat védjegyre.

2021 év elejétől friss húsok és egyes feldolgozott hústermékek márkatulajdonosai számára is megnyílik a pályázati lehetőség. A megnyitott termékkategóriák a weboldalon elérhetőek.

A KMÉ alapfokozatú védjegy esetében nincs határidő a pályázat benyújtására, azokat a Védjegyiroda folyamatosan várja.

Az arany fokozatú védjegy csak azt követően igényelhető, hogy az adott termékkörben sor került Termékmustrára, azon a termék kiváló helyezést ért el, és a márkatulajdonost a Védjegyjogosult értesítette erről a lehetőségről.

A KMÉ-védjegyhasználati jog termékre vonatkozik, de természetesen a terméken túl a pályázónak, illetve a terméket előállító létesítménynek is meg kell felelnie az előírt követelményeknek.

A védjegyszabályzat a Pályázati dokumentumok menüpontban érhető el.

Kiválósági kritériumok azok az előírások, amelyeket a KMÉ-védjegyeket viselő termékek teljesítenek.

Ezek az ún. speciális tanúsítási követelmények, vagy más néven termékleírások, melyeket az egyes termékkörökre dolgoztunk ki. Azt a célt szolgálják, hogy minden pályázott termék előállítója, forgalmazója nyilatkozni tudjon arról, hogy terméke mitől kiválóbb, mint a piacon lévő többi társa.

Egy kötelező, illetve választható elemek kombinációjából álló listáról van szó, amelyben a kiváló alapanyagok felhasználásán, a termék minőségi tulajdonságain, a termékelőállítás ellenőrzöttebb folyamatán, vagy korszerűbb feldolgozási módszereken és a fenntarthatóságon van a hangsúly. Ezekből tevődik össze a védjegyet elnyert termékek márkatulajdonosainak vállalása, amely biztosítja, hogy ezek az élelmiszerek kiemelkedjenek az átlagos minőségű árucikkek sorából.

A kiválósági kritériumok weboldalunkon itt érhetők el.

A pályázathoz kapcsolódik a helyszíni audit díja, amely belföldön, kiszállásonként egyszeri, 80.000 Ft + áfa költséget jelent.

A védjegyhasználat az első évben ingyenes.

A védjegyhasználat díja a második évtől termékenként, évente az alábbiak szerint alakul:

  • alapfokozat: 120.000 Ft + áfa
  • arany fokozat: 180.000 Ft + áfa.

A védjegyhasználót terhelik még a gyakorított önellenőrzések és laborvizsgálatok plusz költségei, valamint ha a tervezett és eseti utóellenőrzések során megállapításra kerül, hogy a védjegyet elnyert termék nem felel meg a védjegyhasználati előírásoknak, akkor az utóellenőrzés díja is a használót terheli (80 000 Ft + áfa). Egyéb esetben az utóellenőrzés költségeit a védjegyhasználati díj tartalmazza.

A KMÉ-védjegyek a védjegyhasználati szerződés megkötésétől számított 3 évig használhatóak, a védjegyszabályzatban foglalt feltételeknek megfelelően. A 3 év leteltével, megújító pályázat benyújtását követően van mód, a védjegy további használatára.

A védjegyhasználati szerződésben rögzített használati időt követően megújítható a szerződés egy újabb pályázat benyújtásával.

Egy pályázat visszautasítása esetén a visszautasítás okainak javítását, elhárítását követően ismételten beadhatóvá válik a pályázat.

A pályázó a védjegyjogosult döntése ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a védjegyjogosult nevére címzett, de a Védjegyirodához benyújtott fellebbezéssel élhet.

Alapfokozat esetében van lehetőség a védjegy „továbbvitelére”, amennyiben az „új” termék és üzem is megfelel a követelményeknek. Az arany fokozat esetében egy esetleges üzemváltással az előállító elveszíti a jogot az arany fokozatú védjegy használatára.

Az arany fokozatú védjegy viselésére ugyanis akkor jogosult egy termék, ha a Nébih által koordinált Termékmustrán kiválóan szerepelt, azaz a Termékmustra idején, a piacon található többi terméknél jobbnak ítélték meg. Így, amíg nem kerül sor újabb Termékmustrára abban a termékkörben, addig nem tudja igazolni előnyét.

Adatkezelési tájékoztatónkban megismerheti, hogyan gondoskodunk személyes adatai védelméről. Weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ a jobb felhasználói élmény érdekében, melynek biztosításához kérjük, kattintson az „Elfogadom” gombra. Elfogad Tovább